Training tại Novaland

lớp online xu hướng mới dành cho các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ

Cập nhật xu hướng của xã hội hiện đại là tạo DÒNG TIỀN THỤ ĐỘNG từ kinh doanh trên nền tảng Internet, hãy bắt đầu từ việc tham gia 1 trong những khoá học phổ biến nhất

Lập kế hoạch kinh doanh

Lập kế hoạch kinh doanh BÀI BẢN THỰC HÀNH THỰC TẾ

Tìm ra đường tắt cho con đường chuyển đổi số doanh nghiệp – kinh doanh thương mại điện tử: Công thức xây kênh và quảng cáo trên đa nền tảng: Tiktok, Youtube, Shopee…, chiến lược Marketing 0 đồng, quy trình bán hàng tổng thể. Hàng ngàn học viên của tôi đã tham gia lớp học này và đạt được kết quả bứt phá về doanh thu, bạn có phải là người tiếp theo?

TÌm hiểu thêm
Marketing Planning

Lập kế hoạch marketing TỪNG BƯỚC CỤ THỂ RÕ RÀNG

Tìm ra đường tắt cho con đường chuyển đổi số doanh nghiệp – kinh doanh thương mại điện tử: Công thức xây kênh và quảng cáo trên đa nền tảng: Tiktok, Youtube, Shopee…, chiến lược Marketing 0 đồng, quy trình bán hàng tổng thể. Hàng ngàn học viên của tôi đã tham gia lớp học này và đạt được kết quả bứt phá về doanh thu, bạn có phải là người tiếp theo?

TÌm hiểu thêm
xay-dung-hom-nay-cho-ngay-mai

HÀNH TRÌNH Xây dựng hôm nay cho ngày mai

Tìm ra đường tắt cho con đường chuyển đổi số doanh nghiệp – kinh doanh thương mại điện tử: Công thức xây kênh và quảng cáo trên đa nền tảng: Tiktok, Youtube, Shopee…, chiến lược Marketing 0 đồng, quy trình bán hàng tổng thể. Hàng ngàn học viên của tôi đã tham gia lớp học này và đạt được kết quả bứt phá về doanh thu, bạn có phải là người tiếp theo?

TÌm hiểu thêm
Phễu khách hàng cho doanh nghiệp B2B

XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHỄU KHÁCH HÀNG B2B

Tìm ra đường tắt cho con đường chuyển đổi số doanh nghiệp – kinh doanh thương mại điện tử: Công thức xây kênh và quảng cáo trên đa nền tảng: Tiktok, Youtube, Shopee…, chiến lược Marketing 0 đồng, quy trình bán hàng tổng thể. Hàng ngàn học viên của tôi đã tham gia lớp học này và đạt được kết quả bứt phá về doanh thu, bạn có phải là người tiếp theo?

TÌm hiểu thêm
Quản trị trải nghiệm khách hàng

QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG BẰNG CÔNG CỤ

Tìm ra đường tắt cho con đường chuyển đổi số doanh nghiệp – kinh doanh thương mại điện tử: Công thức xây kênh và quảng cáo trên đa nền tảng: Tiktok, Youtube, Shopee…, chiến lược Marketing 0 đồng, quy trình bán hàng tổng thể. Hàng ngàn học viên của tôi đã tham gia lớp học này và đạt được kết quả bứt phá về doanh thu, bạn có phải là người tiếp theo?

TÌm hiểu thêm
Quản trị áp dụng BSC và KPI

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ BUSINESS VỚI BSC/KPI

Tìm ra đường tắt cho con đường chuyển đổi số doanh nghiệp – kinh doanh thương mại điện tử: Công thức xây kênh và quảng cáo trên đa nền tảng: Tiktok, Youtube, Shopee…, chiến lược Marketing 0 đồng, quy trình bán hàng tổng thể. Hàng ngàn học viên của tôi đã tham gia lớp học này và đạt được kết quả bứt phá về doanh thu, bạn có phải là người tiếp theo?

TÌm hiểu thêm

CÁC LỚP ĐÀO TẠO OFFLINE NÂNG CAO,
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU

Phát triển bản thân không giới hạn bằng việc update kiến thức và học tập kinh nghiệm để mở rộng quy mô kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, chất lượng cuộc sống.

Coach Nghĩa

Tôi là Nguyễn Tiến Nghĩa, CEO OXYGEN – NGƯỜI “TRUYỀN CẢM HỨNG”

Không chỉ là một doanh nhân, bạn có thể gặp gỡ tôi dưới cương vị là một giảng viên – chuyên gia đào tạo Marketing và Xây dựng hệ thống bán hàng, là một trong những Advertiser từng được Google đưa đi du học tại trụ sở ở Vilicon Valley, và cùng tham gia dự án Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0 với vai trò Master Trainner.